ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์มั่นใจอาร์เซ็ปทำไทยได้ประโยชน์เพิ่ม

34 1
พาณิชย์มั่นใจอาร์เซ็ปทำไทยได้ประโยชน์เพิ่ม

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มั่นใจความตกลงอาร์เซ็ปทำการค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกคึกคัก ชี้ไทยได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมของคู่ค้า รวมทั้งกฎถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่จะเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค เพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตเข้าถึงวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น พร้อมรุกเดินหน้าเจรจาอินเดียเพื่อหาข้อยุติในประเด็นคงค้างต่อ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าหลังจากผู้นำของประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป)ร่วมออกแถลงการณ์ประกาศความสำเร็จการเจรจาอาร์เซ็ปในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงเทพฯที่ผ่านมา กรมฯ เชื่อมั่นว่า เมื่อความตกลงอาร์เซ็ปมีผลบังคับใช้จะทำให้การค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปกลับมาสดใส หลังจาก  ซบเซาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเนื่องจากอาร์เซ็ปเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทยเนื่องจากทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้ลดภาษีนำเข้าเพิ่มเติมให้ไทยในสินค้าหลายรายการ โดยสินค้าส่งออกที่จะได้รับประโยชน์เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยาน ยางล้อ เส้นใย สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง กระดาษผักผลไม้ อาหารแปรรูป และสินค้าประมง เป็นต้น ความตกลงอาร์เซ็ปยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคโดยกำหนดให้มีเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rulesหรือ PSRs)ครบทุกรายการสินค้า(5,205 รายการ)เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศและกระบวนการผลิตของสินค้าในปัจจุบันซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ มากขึ้นทำให้เกิดความเหมาะสมในด้านต้นทุนและคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะในสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่พึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอกภูมิภาคมาใช้ในการผลิต เช่น เครื่องประดับทองอาหารแปรรูป น้ำผลไม้ เคมีภัณฑ์และพลาสติก เป็นต้นส่วนสินค้าบางรายการที่ใช้วัตถุดิบในภูมิภาคอยู่แล้ว โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่นสินค้าสัตว์มีชีวิต น้ำตาลที่ทำจากอ้อย และน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยให้ความสำคัญก็จะเน้นให้ใช้วัตถุดิบในภูมิภาคในสัดส่วนที่สูงจึงถือว่ากฎระเบียบใหม่ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตของไทยเนื่องจากจะสามารถเลือกใช้กระบวนการผลิตและ/หรือวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายได้สอดคล้องกับความต้องการของไทยในภาพรวม นางอรมน กล่าวว่าในส่วนของอินเดียซึ่งยังมีประเด็นคงค้างที่จะต้องเจรจาต่อนั้นสมาชิกอาร์เซ็ปจะทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในประเด็นคงค้างของอินเดียต่อไปทั้งนี้ แม้อินเดียจะยังไม่เข้าร่วมปิดดีลความตกลงอาร์เซ็ปในขั้นนี้แต่ความตกลงอาร์เซ็ปที่มีสมาชิก 15 ประเทศยังคงเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีประชากรรวมกันกว่า2,200 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 30 ของประชากรโลก มีมูลค่า GDP กว่า 24.5 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณร้อยละ28.96 ของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.7 ล้านล้านดอลลาร์  คิดเป็นร้อยละ 27.22ของมูลค่าการค้าโลก 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์