ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ธุรกิจตั้งใหม่ต.ค.ลดลง 7%

40 0
ธุรกิจตั้งใหม่ต.ค.ลดลง 7%

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุ ยอดบริษัทตั้งใหม่เดือนต.ค. มีจำนวน 5,751 ราย ลดลง 7% แต่ยอดทุนตั้งใหม่พุ่งเฉียด 1 แสนล้านบาท จากการควบรวมกิจการของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่อีอีซี ด้านบริษัทเลิก มีจำนวน 2,116 ราย เพิ่มขึ้น 2% ระบุแนวโน้มการตั้งบริษัทใหม่ จะขยายตัวไปยังพื้นที่อีอีซีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน ส่วนตัวเลขทั้งปีคาดตั้งใหม่ทำได้ 7.2-7.6 หมื่นราย

นางโสรดาเลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าการจดทะเบียนธุรกิจเดือนต.ค.2562 มีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,751 ราย เทียบกับเดือนก.ย.2562 ลดลง 17% และเทียบกับเดือนต.ค.2561 ลดลง 7%โดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ยังคงเป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร แต่ที่น่าสนใจ ก็คือเดือนนี้ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมากถึง 98,590 ล้านบาท เทียบกับเดือนก.ย.2562เพิ่ม 248% และเทียบกับต.ค.2561 เพิ่ม 393%                 "เดือนต.ค. แม้จะมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ลดลงแต่มูลค่าการลงทุนสูงถึง 98,509 ล้านบาท เพราะมีการจัดตั้งธุรกิจขนาดใหญ่และการตั้งธุรกิจสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ของรัฐบาล                สำหรับรายละเอียดของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการควบรวมกิจการนิติบุคคล 12 รายเหลือรายเดียว มูลค่าทุน71,665 ล้านบาท บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 1 ราย มูลค่าทุน 1,281 ล้านบาทและตั้งบริษัทจำกัด 1 ราย มูลค่าทุน 1,000 ล้านบาท และยังมีธุรกิจในพื้นที่อีอีซีคือ การขนส่งทางรางและพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน 1 ราย สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา มูลค่าทุน 4,000 ล้านบาทและธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ มี 1 รายที่มีมูลค่าทุน 1,000 ล้านบาทและอีก 1 ราย มูลค่าทุน 3,500 ล้านบาท ทำธุรกิจสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด                 ส่วนธุรกิจเลิกกิจการเดือนต.ค.2562มีจำนวน 2,116 ราย เทียบกับก.ย.2562 เพิ่มขึ้น 9% และเทียบกับต.ค.2561 เพิ่มขึ้น2% โดยธุรกิจเลิกกิจการ 3 อันดับแรก ยังสอดคล้องกับธุรกิจจัดตั้งใหม่ คือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารเพราะตั้งมาก ก็เลิกมาก เป็นปกติของการทำธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียนเลิก 8,050ล้านบาท เมื่อเทียบกับก.ย.2562 ลดลง 48% เทียบต.ค.2561 ลดลง 20%                 ทั้งนี้ยอดรวมบริษัทตั้งใหม่ในช่วง 10 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีจำนวน 63,359 รายเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 1% มีทุนจดทะเบียนรวม 284,618 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9% ส่วนบริษัทเลิกกิจการ มีจำนวน 14,070 ราย เพิ่มขึ้น 2%ทุนจดทะเบียนเลิก 82,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%                 นางโสรดากล่าวว่าแนวโน้มการจดทะเบียนตั้งใหม่ เริ่มขยายตัวไปยังพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ตามการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐทั้งการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุดรวมถึงการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในอีอีซี ทำให้มีธุรกิจตั้งใหม่เพื่อรองรับเพิ่มมากขึ้น                 ทางด้านคาดการณ์การตั้งบริษัทใหม่ทั้งปี2562 คาดว่า ยอดรวมจะทำได้ประมาณ 7.2-7.6 หมื่นรายโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% และธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลงทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนและการดึงดูดการลงทุนในอีอีซีซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยทำให้มีการตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์