ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"คำนูณ" บี้ "บิ๊กตู่" ทำตามประกาศ คสช. ตั้งกก.กำกับงานปฏิรูป หลังปีเต็มยังไม่ตั้ง

93 6
คำนูณ บี้ บิ๊กตู่ ทำตามประกาศ คสช. ตั้งกก.กำกับงานปฏิรูป หลังปีเต็มยังไม่ตั้ง

รัฐสภา - 26 พฤศจิกายน 2562 - "นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว." บี้ "บิ๊กตู่" ทำตามประกาศ คสช. ตั้งกก.กำกับงานปฏิรูป หลังปีเต็มยังไม่ตั้ง ชี้ เป็นหัวของ ป.ย.ป.

ในการประชุมวุฒิสภา ช่วงหารือ นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. หารือเพื่อเรียกร้องไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาาติ ที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ต่อการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี นายกฯ เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ อาทิ รองนายกฯคนหนึ่งที่นายกฯมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการและรัฐมนตรีที่นายฯมอบหมายตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เกิน 3 คน ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นต้น ซึ่งในคำสั่งดังกล่าวที่เกี่ยวข้องระบุด้วยว่า 

เมื่อครบกำหนด 5 ปี นับแต่คำสั่งนี้ใช้บังคับให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ทั้งนี้เวลาผ่านมา 1 ปีเต็มยังไม่พบการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ทั้งที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คือหัวของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)  ดังนั้นตนขอถามไปยังนายกฯต้องการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวด้วย.


เรื่องโดย ขนิษฐา เทพจร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend