ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

"ถาวร" เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ "เวียตเจ็ท" "สุวรรณภูมิ - อุดรธานี"

136 8
ถาวร เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เวียตเจ็ท สุวรรณภูมิ - อุดรธานี

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางสุวรรณภูมิ - อุดรธานี สายการบินเวียตเจ็ท ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจรุณ มีสมบูรณ์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายกำแหง สายวิภู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี นางสาววรดา ตั้งสืบกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด ผู้บริหารหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และสื่อมวลชนร่วมร่วมพิธี

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการยกระดับการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ให้มีความคุ้มค่าและครอบคลุมทุกพื้นที่ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบท่าอากาศยานในภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 28 แห่ง ในปี 2563 จะเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เพื่อให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นท่าอากาศยานหลักที่มีศักยภาพในการเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีสายการบินภายในประเทศเปิดให้บริการ ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ ให้บริการเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพ - อุดรธานี อุดรธานี - เชียงใหม่ อุดรธานี - อู่ตะเภา อุดรธานี - ภูเก็ต และอุดรธานี - หาดใหญ่

ทย. ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนและผลักดันให้สายการบินไทยเวียตเจ็ทเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่เพิ่ม 2 เส้นทาง ได้แก่ สุวรรณภูมิ - อุดรธานี - สุวรรณภูมิ และเส้นทางอุดรธานี - เชียงราย - อุดรธานี ซึ่งจะทำให้ชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้สายการบินเวียตเจ็ทมีแผนจะทำการบินเส้นทางโฮจิมิน - อุดรธานี ในอนาคต

กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้สายการบินเวียตเจ็ท และทุกสายการบินดำเนินกิจการเพื่อบริการประชาชนในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ควบคู่กับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล อีกทั้งจะเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานภูมิภาคทุกแห่งเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการกระจายสินค้า OTOP ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

นายถาวร เสนเยียม กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. เป็นท่าอากาศยานที่มีความปลอดภัย สะดวก ได้รับความสนใจจากสายการบินต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งเชิญชวนสายการบินทำการบินเพื่อให้บริการประชาชน ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่ต้องมีความสะดวกในการเดินทาง ในการนี้ได้มอบให้ ทย. สนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP โดยพิจารณาจัดสรรพื้นที่ร้านค้าที่โดดเด่น เหมาะสม กำหนดค่าเช่าพื้นที่ในราคาถูก ในอนาคตอันใกล้นี้ ทย. จะลงนามบันทึกความร่วมมือกับการยางแห่งประเทศ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราภายในท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ทุกแห่ง และได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พบปะผู้ใช้บริการ ตรวจพื้นที่ภายในท่าอากาศยานฯ อาคารคลังสินค้า หอบังคับการบิน การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (UDON CITY BUS)


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend