ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นร่างนำเข้าเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

73 0
พาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นร่างนำเข้าเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศนำเข้าเหรียญตัวเปล่าโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มกราคม 2563 ก่อนยกร่างประเทศใหม่

นายกีรติ รัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับกรมธนารักษ์และกรมศุลกากรยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. ....โดยประกาศฉบับนี้จะเป็นการปรับปรุงกฎหมายนำเข้าเหรียญตัวเปล่าโลหะที่นำมาใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับชนิดราคาและชนิดโลหะของเหรียญกษาปณ์ในปัจจุบันโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ระหว่างวันที่21 พฤศจิกายน 2562 8 มกราคม 2563

การยกร่างประกาศดังกล่าว เป็นการทบทวนและปรับปรุงจากประกาศกระทรวงพาณิชย์เดิมที่ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2536ให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ซึ่งเหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นวัตถุดิบสำคัญที่กรมธนารักษ์นำเข้ามาใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพื่อใช้แลกเปลี่ยนสินค้าในประเทศโดยในประกาศฉบับเดิมกำหนดประเภทของเหรียญตัวเปล่าโลหะที่มีลักษณะ ขนาดน้ำหนักและส่วนผสมใกล้เคียงกับเหรียญกษาปณ์ 5 ชนิดราคา ได้แก่ 10 บาท 5 บาท 1 บาท50 สตางค์ และ 25 สตางค์และกำหนดอนุญาตให้นำเข้าตามความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเท่านั้น

ปัจจุบันเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ผลิตในประเทศไทยมีทั้งสิ้น9 ชนิดราคา ได้แก่ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5สตางค์ และ 1 สตางค์ซึ่งเหรียญกษาปณ์แต่ละชนิดราคาผลิตจากเหรียญตัวเปล่าที่มีชนิดโลหะและขนาดแตกต่างกันดังนั้น กรมฯ จึงทบทวนประกาศฉบับเดิมโดยยกร่างประกาศฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์