ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมหุ้นส่วนไทย-นิวซีแลนด์

38 0
พาณิชย์เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมหุ้นส่วนไทย-นิวซีแลนด์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-นิวซีแลนด์ ดันการค้าสองฝ่ายขยายตัว พร้อมหารือการเสริมศักยภาพของเกษตรกรโคนม Ease of Doing Business การพัฒนาเอสเอ็มอี และ Circular Economy

 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ)ไทย-นิวซีแลนด์ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งนิวซีแลนด์ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกจากไทยทุกรายการแล้วตั้งแต่ปี2558 ขณะที่ไทยได้ยกเลิกการเก็บภาษีกว่าร้อยละ 99 ของรายการสินค้าทั้งหมดจากนิวซีแลนด์แล้วส่งผลให้การค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวถึงร้อยละ 321นับตั้งแต่เอฟทีเอระหว่างสองประเทศมีผลใช้บังคับ             

นอกจากการติดตามการดำเนินงานตามเอฟทีเอเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าระหว่างกันแล้วไทยและนิวซีแลนด์จะหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆ เช่นความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยผ่านโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโคนมไทย"การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจโดยไทยสามารถเรียนรู้จากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้าน Easeof Doing Business ของธนาคารโลกโดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียนและเริ่มต้นธุรกิจการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้ SMEs และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของไทยในปัจจุบันเป็นต้น  

ทั้งนี้ ในปี 2561 การค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์มีมูลค่า 2,387.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นการส่งออกจากไทยไปนิวซีแลนด์ 1,668.2 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่นรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็นต้น ขณะที่ไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ 639.3 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้านำเข้าสำคัญ เช่นนมและผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สัตว์น้ำสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์เป็นต้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์