ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยุบ​ "โรงเรียนขนาดเล็ก" อ้างประหยัดงบ​ประมาณ แต่มีเงินไปซื้อ​ "อาวุ​ธ"

26.54K 13.87K
ยุบ​ โรงเรียนขนาดเล็ก อ้างประหยัดงบ​ประมาณ แต่มีเงินไปซื้อ​ อาวุ​ธ

วชิรวิทย์ รายวัน รู้สึกสับสนมากว่า ทำไมอาวุธยุทโธปกรณ์ เรือดำน้ำ รถถัง รัฐบาลไฟเขียวซื้อมากเข้า ไม่มีเสียงบ่นเรื่องงบประมาณ แต่กับงบประมาณที่ต้องเสียไปเพื่อส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็ก จะจ้างครูเพิ่ม หรือติดอินเตอร์เน็ต ให้เด็กไม่ว่าจะกี่คนได้เรียนรู้เท่าๆกับเด็กในเมือง กลับทำเป็นเขียม

มติ ครม. วันที่ 7 ต.ค.2562 เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังภาครัฐ ให้มีการควบรวมโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน "ลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ"

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. คนใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 พ.ย.2562 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต ให้เร่งดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กภายในตำบล ที่มีระยะห่างน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ต่างอะไรกับการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางลำบาก แม้ส่วนหนึ่งรัฐจะอ้างว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา จากจำนวนเด็กที่น้อยและครูไม่พอต้องสอนแบบคละชั้นก็ตาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่ต้องเทลงไปคุ้มค่าหรือไม่

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำคัญของการมีอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็ก

1. สพฐ.ระบุว่าโรงเรียนขนาดเล็กคือโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ข้อมูลล่าสุด ปีการศึกษา 2561 ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็ก 15,089 โรง หรือคิดเป็น 50% ของโรงเรียนทั้งหมด 30,112 แห่ง

2. ปีการศึกษา 2561 มีเด็ก 981,447 คน หรือ เกือบ ล้านคน เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ คิดเป็น 14% ของนักเรียนทั้งหมด

โดยสรุปคือ การยุบโรงเรียนเล็ก จะทำให้มีโรงเรียนหายไปเกือบครึ่งประเทศ และมีเด็กที่ได้รับผลกระทบ เกือบล้านคน เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่หลุดออกจากระบบการศึกษา

"โรงเรียน" เป็นหน่วยพื้นฐานจุดเริ่มต้นสำคัญของชีวิตมนุษย์ คือสิทธิ์ที่พลเมืองควรได้รับอย่างเท่าเทียม คือเกราะป้องกันปัญหาสังคม คือบ้านหลังที่สองของเด็ก

วิธีคิดการยุบรวมโรงเรียน เพื่อรวมครูไปสอนให้ครบชั้น แม้แง่หนึ่งจะดูเหมือนว่า ทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น และใช้งบประมาณน้อยลง แต่คำถามคือมันใช้ได้หรือกับการที่ปล่อยให้เด็กที่อยู่ไกลเดินทางมาโรงเรียนด้วยความยากลำบาก การยกระดับคุณภาพชีวิตจากการได้รับการศึกษา มันจำเป็นต้องลำบากขนาดนี้เชียวหรือ

หากจะว่ากันที่การประหยัดงบประมาณ "วชิรวิทย์รายวัน" ก็สับสนมากว่า ทีอาวุธยุทโธปกรณ์ เรือดำน้ำ รถถัง รัฐบาลไฟเขียวซื้อมากเข้า ไม่มีเสียงบ่นเรื่องงบประมาณ แต่กับงบประมาณที่ต้องเสียไปเพื่อส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็ก จะจ้างครูเพิ่ม หรือติดอินเตอร์เน็ต ให้เด็กไม่ว่าจะกี่คนได้เรียนรู้เท่าๆกับเด็กในเมือง กลับทำเป็นเขียม รัดเข็มขัด อย่างนี้ก็ได้หรือ?

#วชิรวิทย์ #วชิรวิทย์รายวัน #Vajiravit #VajiravitDaily #NationTV #Nation


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์