ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

"บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก"โมเดลธุรกิจใหม่

438 5

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ "บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก"ร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรแบบเข้มข้นตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ หวังขยายฐานลูกค้าเซกเม้นต์ใหม่กลุ่มคนระดับกลางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า วันนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์มีความยินดีที่มีโอกาสประกาศความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบใหม่เพื่อขยายกลุ่มตลาดใหม่ผ่านโรงพยาบาลพันมิตรที่เข้มแข็งของเราอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าใหม่ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งเรียกโมเดลใหม่นี้ว่า BumrungradHealth Network ซึ่งต้องขอขอบคุณกลุ่มโรงพยาบาลพริ้นซ์ที่ถือว่าเป็นพันมิตรรายแรกที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นเข้าร่วมโครงการนี้กับ บำรุงราษฎร์เฮลท์ เน็ตเวิร์ก โดยจะเริ่มความร่วมมือแรกที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิโดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งมอบการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยและเสริมสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน"

นพ. สุธร ชุตินิยมการผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดเผยว่านับจากที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เริ่มสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตร "บำรุงราษฎร์ เฮลท์เน็ตเวิร์ก"ตั้งแต่ปี 2559จนถึงปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) แล้วจำนวน 58แห่ง ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลภาคเอกชน ภาครัฐ และโรงเรียนแพทย์โดยการทำงานกับเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจากโรงพยาบาลพันธมิตรมาที่บำรุงราษฎร์เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง(Continuing ofcare) อย่างไรก็ดีทิศทางของบำรุงราษฎร์นับจากนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อเสริมพลัง (Empower) สร้างศักยภาพการแข่งขันแก่โรงพยาบาลพันธมิตรและสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกัน

ทั้งนี้โมเดลธุรกิจใหม่ที่ "บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก"นำเสนอนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ คือกลุ่มคนระดับกลางทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดตลอดจนกลุ่มผู้ซื้อประกันสุขภาพ โดยจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ณโรงพยาบาลพันธมิตร การดำเนินงานจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะ JointOperation รวมถึงด้านเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรและรายได้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และความชำนาญทางการแพทย์ให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพันธมิตรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์และมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยบนมาตรฐานใกล้เคียงกันเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยของโรงพยาบาลพันธมิตรได้เข้าถึงการรักษากับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านอีกทางหนึ่งด้วย

นพ. สุธร กล่าวด้วยว่าเบื้องต้นบำรุงราษฎร์จะเน้นการให้บริการใน 4กลุ่มโรคหลักคือ 1.โรคข้อ 2. โรคกระดูกสันหลัง 3. ผู้ป่วยวิกฤต และ 4.โรคตา ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์นั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงพยาบาลพันธมิตรว่าต้องการให้เข้าไปช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านใดสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกจะมีการจัดตั้ง "ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ"ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในการส่งมอบคุณภาพการรักษาที่ดีแก่ผู้ป่วยและสร้างการเติบโตไปด้วยกันถือเป็นต้นแบบแห่งแรกในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่

"แนวคิดหลักคือเราต้องการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่และเปิดตลาดในกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานซึ่งถือว่าเปิดตลาดใหม่เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจทั้งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลพันธมิตรการดำเนินการจะตั้งอยู่บนบริบทของโรงพยาบาลพันธมิตรและมีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อให้มีต้นทุนและค่าบริการที่สามารถแข่งขันได้"นพ.สุธร กล่าว

ด้าน นาย จอห์น ลี โกะชุน ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทยังถือเป็นเด็กใหม่เมื่อเทียบกับบำรุงราษฎร์หรือโรงพยาบาลอื่นๆในประเทศไทย เนื่องจากเพิ่งก้าวจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์เมื่อปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทมีโรงพยาบาลในการดูแลจำนวน 8 แห่งและกำลังจะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่งภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ดี ในบางเรื่องโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดเพราะมีคนที่ทำได้ดีกว่าอยู่แล้ว การจับมือกันน่าจะดีกว่า นี่จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันในครั้งนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์