ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

งดนำเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์-IC ใน จชต. หวั่นจุดชนวนระเบิด

549 15
งดนำเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์-IC ใน จชต. หวั่นจุดชนวนระเบิด

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือห้ามนำเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรสำเร็จรูป หรือ IC ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบนำมาใช้ประกอบจุดชนวนระเบิด

พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านหลายครั้ง พบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลาด้วย IC มาเป็นส่วนประกอบในการจุดชนวนระเบิดหลายครั้ง 


โดยมีการสั่งซื้อจากตลาดซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ในพื้นที่ กทม. รวมทั้งสั่งซื้อผ่านระบบซื้อขายแบบออนไลน์ ด้วยวิธีการขนส่งทางไปรษณีย์ และขนส่งเอกชน เข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง เพื่อนำมาก่อเหตุในพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง เหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11(9) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ มาตรา 18(6) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลาด้วย IC สรุปใจความสำคัญตามประกาศแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

IC ที่ห้ามนำเข้าและซื้อขายโดยเด็ดขาด โดยห้ามมิให้นำเข้าซึ่ง IC และแผงวงจรสำเร็จรูปที่มี IC ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง ตามบัญชีรายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง คือ-MT8870DE IC 18 ขา-MT8870DS IC 18 ขา -HT9170D IC 18 ขา ไอซีถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF เป็นไอซีที่ใช้ สำหรับวงจร DTMF เท่านั้น 

โดยห้ามเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เด็ดขาด จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการขนส่ง กรณีมีบุคคลสั่งซื้อ IC ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นจำนวนมาก หรือตามที่เฝ้าระวัง ให้ทำการบันทึกชื่อ/สกุล/ที่อยู่ และภาพถ่าย หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ แล้วรายงานให้ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าทราบ

สำหรับตัว IC คือ ตัววงจรรวม ซึ่งตัว IC เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการรวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นวงจร หรือส่วนของวงจรที่มีขนาดเล็กไว้ในตัวเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน หรือ ไดโอด เป็นต้น ซึ่งตัว IC มีหลายชนิดแล้วแต่หน้าที่การทำงานจะมีเลขกำกับเพื่อบ่งบอกชนิดและประเภทการใช้ (ผู้ที่มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าจะทราบกันโดยทั่วไป) 

อย่างไรก็ตาม กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกประกาศดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามโดย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจึงขอความร่วมมือประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการขนส่งทุกท่านได้ร่วมกันป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถหาซื้อและสั่งซื้อได้โดยง่าย มาก่อเหตุร้ายสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend