ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

กรมการจัดหางาน รับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีกว่า 300 คน

540 53
กรมการจัดหางาน รับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีกว่า 300 คน

สมัครด่วน! กรมการจัดหางาน รับสมัครแรงงานชาวไทย ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ กว่า 300 คน ภายในวันที่ 23-24 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์

กรมการจัดหางาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ มีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน สมัครด่วน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โค้งสุดท้าย 2 วันเท่านั้น 


กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8 เพื่อไปทำงานเกาหลีในประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ โดยมีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562  

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 1 หรือสมัครผ่านทาง toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. การไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง ลดความเสี่ยงถูกหลอกเสียเงินฟรี

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)

โดยกรมการจัดหางาน ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน ซึ่งคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด 

การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ในครั้งนี้รับสมัครในประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ มีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน รับเฉพาะเพศชาย อายุ 18 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง

เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาวและไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร และลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน เพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.

ผู้ที่สนใจให้รีบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครภายในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend