ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์เดินหน้าหาดลาดมันสำปะหลังเพิ่มทดแทนจีน

109 5
พาณิชย์เดินหน้าหาดลาดมันสำปะหลังเพิ่มทดแทนจีน

กรมการค้าต่างประเทศจูงมือผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ เดินทางไปเจรจาขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังในสาธารณรัฐตุรกี พร้อมลงนาม MOU 3 คู่ กว่า 1.5 แสนตัน หวังผลักดันการส่งออกและลดการพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดจีน ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าของไทย

นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 18 พฤศจิกายน 2562 กรมฯ ได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยประกอบด้วย ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทยและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เดินทางไปเจรจาขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลัง ณ สาธารณรัฐตุรกีรวมทั้งให้ความรู้กับโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของตุรกีเพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบมากขึ้นและยังได้มีการลงนาม MOU ซื้อ-ขายสินค้ามันสำปะหลัง ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าตุรกีจำนวน 3 คู่ปริมาณรวม 150,000ตัน ทั้งนี้ การเดินทางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือ รักษาตลาดเดิม ฟื้นฟูตลาดเก่า ขยายตลาดใหม่ โดยในแนวทางขยายตลาดใหม่ กรมฯมีแผนจัดคณะเดินทางไปเจรจาขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังในสาธารณรัฐตุรกีนิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ ซึ่งประเทศกลุ่มนี้ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้มันสำปะหลังในการเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว์รวมถึงไม่ทราบคุณประโยชน์การใช้มันสำปะหลังเลี้ยงสัตว์ เช่น ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงลดการเกิดโรค เป็นต้น ปัจจุบันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดจีนมากเกินไปส่งผลกระทบต่ออำนาจต่อรองทางการค้า ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็น Saleman ของประเทศจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาตลาดใหม่ๆ มารองรับนอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคู่ขนานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กรมฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดกำกับดูแลมาตรฐานมันสำปะหลังที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยส่งชุดสุ่มตรวจมาตรฐานมันสำปะหลังนำเข้า (Mobile Unit) ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งพบผู้นำเข้าหลายรายนำเข้ามันสำปะหลังที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด คือมีความชื้นสูงเกิน 14%ซึ่งกรมฯ ได้ลงโทษโดยพักทะเบียนผู้นำเข้าดังกล่าว นายกีรติ กล่าวว่าการเดินทางไปสาธารณรัฐตุรกีในครั้งนี้ นอกจากจะได้ขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังแล้วยังได้พ่วงเจรจาขยายตลาดสินค้าข้าวด้วย และได้มีการลงนาม MOU ซื้อขายสินค้าข้าวให้สาธารณรัฐตุรกี จำนวน 2 คู่ ปริมาณรวม 6,000 ตัน ซึ่งภายหลังเสร็จภารกิจที่สาธารณรัฐตุรกียังได้เดินทางต่อไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อนำผู้ส่งออกสินค้าข้าวไทยไปลงนาม MOUซื้อขายสินค้าข้าวให้สาธารณรัฐเยอรมนีอีกจำนวน1 คู่ ปริมาณ 5,000 ตันโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการลงนาม MOU ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2562 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 5.27 ล้านตัน มูลค่า 2,039 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 17และ 12จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณการส่งออกรวม6.36 ล้านตันมูลค่า 2,317 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์