ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง "พรหมศิริ"

6.2K 8
ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง พรหมศิริ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๒๔๑/๒๕๓๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ ศาลแพ่ง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ นายสุรินทร์ พรหมศิริ จำเลยที่ ๒ นายศิริ จันหมณี จำเลยที่ ๓ เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๓ นั้น


บัดนี้ ศาลแพ่งได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสุรินทร์ พรหมศิริ จําเลยที่ ๒ นายศิริ จันทมณี จําเลยที่ ๓ ตามมาตรา ๑๓๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พินภณา จะนุรัตน์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend