ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

กรมบัญชีกลางต่อยอด e-GP ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

117 1
กรมบัญชีกลางต่อยอด e-GP ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

กรมบัญชีกลางยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบหลักประกันของผู้ประกอบการ การออกหนังสือรับรองสินเชื่อ เพื่อใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กรมบัญชีกลางได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ต้องการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของหน่วยงานในกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมรัฐบาลยุคไทยแลนด์ 4.0

ในส่วนของกรมบัญชีกลางได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) แบ่งเป็น 2 โครงการย่อยได้แก่ 

1. e-Letter of Guarantee : e-LG เป็นการจัดทำหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ผู้ประกอบการสามารถขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนให้กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยลดขั้นตอนดังกล่าว และเป็นการเพิ่มความสะดวกและลดการจัดทำเอกสารที่เป็นกระดาษ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของหลักประกันที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ได้อีกด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 22 แห่ง ที่อยู่ในชุมชนบล็อกเชน (Blockchain Community) คาดว่าจะสามารถให้บริการ e-LG จากทุกธนาคารผ่านระบบบล็อกเชนที่พัฒนาในระบบ e-GP ได้ ในเดือนมิถุนายน 2563 

2. e-Credit Confirmation เป็นการขอออกหนังสือรับรองสินเชื่อด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งจะใช้ประกอบในการขอขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ และในระยะยาวจะพัฒนาต่อยอดในการจัดลำดับ Rating ของผู้ประกอบการตามผลงานในการทำงานกับภาครัฐ ทำให้ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบของสถาบันการเงิน และระบบการประเมินคุณภาพแบบบูรณาการ ของผู้ประกอบการที่ร่วมงานกับภาครัฐได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Credit Confirmation ) ผ่านระบบ e-GP ได้ในเดือนธันวาคม 2562

โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินงานทั้ง 2 โครงการนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานและปริมาณการใช้กระดาษในการทำธุรกรรมต่าง ๆ อันจะช่วยสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์