ธปท.เตรียมปรับเป้าจีดีพีปี 62 ธ.ค.นี้

ธปท.ชี้ตัวเลขไตรมาส 3 ของสภาพัฒน์ที่ประกาศ 2.4 % ถือว่าขยายตัวต่ำกว่าคาดไว้หลายองค์ประกอบ จากภาคต่างประเทศที่หดตัวกว่าคาด ระยะถัดไปความเสี่ยงยังเพียบ ส่งสัญญาณปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจใหม่ ธ.ค.

ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 สูงกว่าไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 เล็กน้อย โดยเมื่อเทียบกับประมาณการของ ธปท. ที่เผยแพร่ในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนกันยายน 2562 พบว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงกว่าที่คาดไว้ในหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะภาคต่างประเทศที่หดตัวมากกว่าคาดจากการส่งออกสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐที่ขยายตัวชะลอลงกว่าที่คาด ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้อย่างมีนัย อย่างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาสสามใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุม กนง. รอบเดือนพฤศจิกายน 2562 หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2562 ชี้ว่าเศรษฐกิจไตรมาสสามมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินในรายงานนโยบายการเงินอย่างมีนัยสำหรับระยะต่อไปประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากทิศทางการค้าโลกที่มีบรรยากาศดีขึ้น รวมถึงแนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ในภาพรวม ยังเป็นการขยายตัวในระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพพอสมควร ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์ในประเทศ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความเสี่ยงในประเทศจากความเข้มแข็งของตลาดแรงงาน ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการใช้จ่ายของภาครัฐ ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชนในระยะถัดไป ซึ่ง ธปท. จะมีการประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจและเผยแพร่อีกครั้งในรายงานนโยบายการเงินฉบับเดือนธันวาคม 2562