ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์ศึกษาผลจัดทำเอฟทีเอไทย-อียูเสร็จแล้ว

22 1
พาณิชย์ศึกษาผลจัดทำเอฟทีเอไทย-อียูเสร็จแล้ว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ศึกษา"ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" สำเร็จ เตรียมเปิดเวทีเชิญทุกภาคส่วนร่วมรับฟังผล 21 พ.ย.นี้ ก่อนเดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะในวันที่ 25 พ.ย.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี) กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป"ในวันที่ 21พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 16.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเกษตรกร ภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา กรมได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นการฟื้นการเจรจาเอฟทีไทย-อียู ใน 4ภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพฯพบว่ามีผู้สนใจจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและในส่วนของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับทราบผลสรุปการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงดังกล่าวซึ่งกรมฯ ได้มอบหมายให้ทีมวิจัยของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี)ดำเนินการศึกษาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดโลกได้และภายหลังการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  กรมฯ จะจัดการประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเรื่องกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ กระทรวงพาณิชย์   "หลังจากนั้นจะรวบรวมผลการดำเนินงานทั้งหมดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) ที่มอบให้กรมเจรจาฯไปดำเนินการเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู ทั้งผลการศึกษาการจัดทำกรอบเจรจาการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการลงพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วไทยในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน2562 เป็นต้น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจเรื่องการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูต่อไป"                 สำหรับสหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยรองจากอาเซียน จีน และญี่ปุ่น โดยในปี 2561ไทยและสหภาพยุโรปมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 47,341.5ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.4 ที่ไทยค้ากับทั่วโลก มีมูลค่าส่งออก 25,068.5 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และนำเข้า 22,273.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม-และเภสัชกรรม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์