คมนาคมลุยแก้ 'รถติด' ถนนพระราม 4

ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุ กระทรวงคมนาคมได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มูลนิธิโตโยต้าโมบิลิตึ้ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนพระรามที่ 4 หรือโครงการพระราม 4 โมเดล โดยมูลนิธิโตโยต้าโมบิลิตี้ได้ให้การสนับสนุนเงิน 50 ล้านบาทดำเนินโครงการ