ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มติ กกต.ให้ พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ปม "ธนาธร" ให้พรรคฯ กู้เงิน

1.59K 81
มติ กกต.ให้ พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ปม ธนาธร ให้พรรคฯ กู้เงิน

ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชุมสำนวนสืบสวน กรณีมีผู้กล่าวหา หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

ในการนี้ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป โดยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งใดเคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว

แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

โดยก่อนหน้านี้ มีการแจ้งหนังสือสัญญากู้เงิน ที่พรรคอนาคตใหม่ทำการกู้ยืมจากนายธนาธร โดยมี 2 สัญญา แบ่งเป็นสัญญากู้เงินที่ทำสัญญา ลงวันที่ 2 ม.ค.2562 โดยมีนายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคเป็นผู้ทำสัญญากู้ โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล และนายพุฒิพงศ์ พงศ์อเนกกุล ลงชื่อเป็นพยานในการทำสัญญากู้เงิน เป็นการกู้เงินจำนวน 161,200,000 บาท ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ตกลงจะชำระเงินกู้ ภายใน 3ปี โดยแบ่งเป็นปีที่ 1 ชำระ 80 ล้านบาท ปีที่ 2 ชำระ 40 ล้านบาท และปีที่ 3 ชำระ 41,200,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ในขณะที่ โฆษกพรรคอนาคตใหม่ นางสาวพรรณิการ์ วานิช ได้ทำการชี้แจงต่อกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ระบุว่า

ไม่ได้เป็นการ ยืมเงิน แต่เป็นการ ปล่อยกู้ ให้แก่พรรคอนาคตใหม่ โดยมีเพดานวงเงินสูงสุดที่อยู่ที่ 250 ล้านบาท แต่การดำเนินกิจกรรมจนถึงวันเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่กู้ไปแล้วประมาณ 90 ล้านบาท และมีการกู้เพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของพรรค ตัวเลขจึงอยู่ที่ 110 ล้านบาท โดยยืนยันว่า การกู้เงินครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว และพรรคจะเป็นผู้จ่ายเงินคืนนายธนาธรทั้งหมด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend