ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปิดฉากกลาโหมอาเซียน-คู่เจรจา ส่งไม้ต่อเวียดนาม

340 6
ปิดฉากกลาโหมอาเซียน-คู่เจรจา ส่งไม้ต่อเวียดนาม

พลเอก ประวิตร ปิดฉากประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-ประเทศคู่เจรจา ประสบความสำเร็จและได้รับความชื่นชมจากทุกประเทศ ขณะที่ภาพรวมประเทศสมาชิกยังกังวลต่อความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ และความมั่นคงของภูมิภาคที่ซับซ้อนมากขึ้น จากนั้นส่งไม้ต่อเวียดนาม เป็นเจ้าภาพปี 2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 หรือ ADMM Plus ที่โรงแรมอวานี กรุงเทพฯ 

พลเอก ประวิตร กล่าวแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวญี่ปุ่น จากผลกระทบใต้ฝุ่นฮากิบิสที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ร่วมมือกันพัฒนาอาเซียน ให้มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และขอชื่นชมประเทศคู่เจรจา ที่ให้การสนับสนุนความเป็นแกนกลางอาเซียน รวมถึงสนับสนุนกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงที่อาเซียนมีบทบาทนำ เพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาค บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสะท้อนอยู่ในเอกสาร "มุมมองอาเซียนต่อ อินโด - แปซิฟิก" ที่ผู้นำอาเซียนเห็นชอบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาเซียน ในการมีปฏิสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือที่ทุกฝ่ายในภูมิภาคได้ประโยชน์ร่วมกัน


จากนั้นทุกประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน โดยในภาพรวม ยังมีความกังวลต่อความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ และความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่ซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้าย ความมั่นคงปลอดภัยด้านด้านไซเบอร์ การแพร่ขยายตัวของอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค และปัญหาทะเลจีนใต้ โดยเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันจัดการและบริหารความขัดแย้งระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น ขณะเดียวกันชื่นชมการต้อนรับของไทยอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและการบริหารจัดการประชุมสำเร็จอย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน และรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ ADMM - Plus ในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา และการจัดทำหนังสือคู่มือแพทย์ทหารอาเซียน

ในตอนท้ายการประชุม พลเอก ประวิตร ขอบคุณทุกประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย และย้ำถึงความเชื่อมั่น ในความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา จะเป็นส่วนสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป พร้อมเชื่อมั่นว่าการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและประธานการประชุม ADMM และ ADMM - Plus ของเวียดนามในปีหน้า จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน ต่อจากนั้นได้กระทำพิธีส่งมอบการทำหน้าที่ประธานการประชุม ADMM และ ADMM - Plus ให้กับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ด้าน พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม  (ผอ.สนผ.) เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-ประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนว่า การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และการเสริมสร้างความร่วมมือของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงของภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับทราบผลการจับคู่เป็นประธานร่วมของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฉพาะด้านในวงรอบปี 2563-2566 ซึ่งมีกระทวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็นประธานร่วมในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล และให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์