ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สหภาพฯ กทพ.ลุยค้านขยาย 'สัมปทาน' ทางด่วน

779 1

นายประสงค์ สีสุกใส รักษาการประธานสหภาพการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ สร.กทพ. ระบุ ในการประชุมสหภาพฯครั้งล่าสุด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการคัดค้านการต่อสัมปทานทางด่วน 30 ปีให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM เพื่อแลกกับการไกล่เกลี่ยยุติ 17 ข้อพิพาทที่ยังมิได้มีกฎหมายรองรับอย่างถึงที่สุดที่ประชุมสหภาพฯ ยังได้รับทราบความคืบหน้าการยื่นหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง. และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมาตามมติที่ประชุมของสหภาพการทางฯ โดยชี้แจงว่าการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่มีกฎหมายรองรับ ล่าสุดป.ป.ช. ได้ขอข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม และกทพ. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

นอกจากนี้ สหภาพฯกำลังติดตามแนวทางการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมว่าจะตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพราะได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอให้ รมว.คมนาคมพิจารณา ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจต้องทบทวนการเจรจาใหม่ เนื่องจากสมมุติฐานได้เปลี่ยนแปลงไป 

1.สมมติฐานจากเดิมที่บอกว่าผู้ร้องเป็นฝ่ายชนะ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเนื่องศาลปกครองกลางพิพากษาให้ กทพ ชนะ คดี ที่ BEM ฟ้องเรียกร้องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาด่วน 2

2. ยังมิได้มีการตรวจรับงานของที่ปรึกษาตามขั้นตอนของ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3.การก่อสร้าง double deck เป็นโครงการใหม่ มูลค่าสูง การให้สิทธิเอกชนรายเดิม อาจไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน พ.ศ. 2562 รวมถึงยังมิได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ 

4.ข้อบังคับของ กทพ ว่าด้วย การปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือตามคำพิพากษา พ.ศ. 2551 ให้อำนาจผู้ว่าการกทพ.ดำเนินการชำระตามคำพิพากษา 

ปัจจุบันการมติคณะกรรมการ กทพ ให้ชะลอการดำเนินดังกล่าวสหภาพฯ ยังมีความเป็นห่วงกรณีที่การเจรจายืดเยื้อ และไม่ทันสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 ที่จะหมดอายุลงวันที่ 29 ก.พ. 2563 ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์