"จีน" ย้ำความสัมพันธ์กับ "ไทย" เป็นแบบอย่างของเพื่อนบ้านที่ดีที่สุด

รัฐมนตรีกลาโหมจีน เยือนไทย ย้ำความสัมพันธ์ ไทย-จีน เป็นแบบอย่างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ดีที่สุด พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ขณะเดียวกันเคารพความเสมอภาค ไม่แทรกแซงกิจการภายในทุกประเทศ

พลเอก Wei Fenghe (เว่ย เฟิ่งเหอ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562

"จีน" ย้ำความสัมพันธ์กับ "ไทย" เป็นแบบอย่างของเพื่อนบ้านที่ดีที่สุด

โดยก่อนการเข้าเยี่ยมคำนับ ได้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ที่ลานอเนกประสงค์ในศาลาว่าการกลาโหม ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้จะนำไปสู่การเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จากนั้นเป็นการหารือร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ ต่างชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับราชวงศ์ และความร่วมมือทางทหารของกองทัพที่มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยินดีที่รัฐมนตรีกลาโหม 2 ฝ่าย จะได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือของด้านการป้องกันประเทศ ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนความร่วมมือทางทหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

"จีน" ย้ำความสัมพันธ์กับ "ไทย" เป็นแบบอย่างของเพื่อนบ้านที่ดีที่สุด

ด้าน พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ กล่าวย้ำว่า ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ถือเป็นแบบอย่างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ดีที่สุด โดยจีนพร้อมที่จะพัฒนาและผลักดันยกระดับความสัมพันธ์ของกองทัพทั้ง 2 ประเทศให้มากขึ้น โดยจะเชิญแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและประสานพูดคุยทางยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิด และเสนอให้มีคณะกรรมการทางทหารทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งยืนยันการเคารพความเสมอภาค ไม่แทรกแซงกิจการภายในของทุกประเทศและการมีส่วนร่วมแก้ปัญหากับภูมิภาคอย่างสันติวิธี

ขณะที่ พลเอก ประวิตร กล่าวยินดีให้การสนับสนุนยกระดับความสัมพันธ์ของกองทัพทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในฐานะประธานอาเซียน ไทยพร้อมที่จะผลักดันการเสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา พร้อมทั้งขอขอบคุณที่จีนสนับสนุนต่อความร่วมมือในฐานะประธานร่วมในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายที่ผ่านมาและพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนในคณะทำงานด้านอื่นๆต่อไป