ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

4.7K 8
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นายวราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง รองประธานศาลปกครองสูงสุด

๒. นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด

๓. นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด

๔. นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

๕. นายประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend