MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในงานกาชาด ประจำปี 2562 มั่นใจ ระบบไฟฟ้ามั่นคง ปลอดภัย และไฟประดับ LED สวยงาม สว่างไสว มีความพร้อมเต็มที่ในการต้อนรับประชาชนร่วมงานกาชาด เปิดทางการวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ


MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562

MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562


ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA พร้อมสนับสนุนทั้งการติดตั้งไฟประดับหลอด LED และจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความสวยงาม สว่างไสว ตลอดงานกาชาดในปีนี้ รวมกว่า 4,000,000 ดวง รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับงานกาชาดได้อย่างเพียงพอ มั่นคง และปลอดภัย โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 19 ลูก จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 kVA จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสำรองไฟฟ้าและไฟส่องสว่างทั่วบริเวณงาน ในขณะเดียวกัน ทาง MEA ก็ยังมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลระบบไฟฟ้า วัดค่ากระแสไฟฟ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างทันท่วงทีตลอดงาน ในส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สวนลุมพินีนั้น MEA มีการวางแผนออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทัศนียภาพควบคุมการติดตั้งโดยไม่ทำให้ต้นไม้ รวมถึงพื้นที่ภายในสวนลุมพินีเสียหาย อีกทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ยังมีการออกแบบติดสติ๊กเกอร์ที่สวยงามเข้ากับบรรยากาศของสวน และงานกาชาดเป็นอย่างดี หลังเสร็จสิ้นการจัดงานกาชาด MEA พร้อมรื้อถอนเสาไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อปรับทัศนียภาพให้กลับมาสู่สภาพเดิม

MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562


MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562


MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562


MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562


MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562


MEA มั่นใจ ระบบไฟฟ้าพร้อมเต็มที่ กับงานกาชาด ประจำปี 2562ผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะรับหน้าที่ในการติดตั้งไฟประดับและดูแลความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าภายในงาน และร่วมออกร้านกาชาดแล้ว MEA ยังได้สนับสนุนค่าไฟฟ้าภายในการจัดงานกาชาดเป็นประจำทุกปีอีกด้วย สำหรับร้านกาชาดของ MEA ตั้งอยู่บริเวณลานกิจกรรม หมายเลขบูทที่ 6.2 ทางเข้าประตูที่ 1 ออกแบบภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและเกมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับร้านกาชาด MEA เป็นจำนวนมากทุกปี จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำบุญ ร่วมสนุก และลุ้นรับรางวัลมากมายกับร้านกาชาด MEA และร้านกาชาดของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในงานกาชาดประจำปีนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 24 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูล หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.redcrossfundraising.org และ Facebook : RedCrossFundRaisin