ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดนามสกุลดัง "พงษ์พาณิชย์" จากบุคคลล้มละลาย

10.9K 13
ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดนามสกุลดัง พงษ์พาณิชย์ จากบุคคลล้มละลาย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยที่ ๒ จากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๙๗ ๕/ ๒๕๕๖ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายนพเก้า พงษ์พานิชย์ จําเลยที่ ๒ เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น ต่อมาศาลมีคําสั่ง ให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้


บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นายนพเก้า พงษ์พานิชย์ จําเลยที่ ๒ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

อําภา ถาวรรัตน์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์