ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ส.อ.ท. จับมือ มณฑลกวางตุ้งร่วมมือด้านการค้าการลงทุน

88 2
ส.อ.ท. จับมือ มณฑลกวางตุ้งร่วมมือด้านการค้าการลงทุน

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Committee: CCPIT) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่างกัน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับนายฟาง ลี่ ซวี่ (Fang Lixu) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้งเป็นผู้ลงนาม ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า พิธีลงนามในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่ออนาคต รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว ครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนของทั้งสองฝ่าย โดยมณฑลกวางตุ้งมีศักยภาพทางนวัตกรรม มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง 3 แห่ง คือ เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ และเมืองซัวเถา มีบทบาทอย่างมากในกรอบความร่วมมือเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง (PRD) และยังเป็นศูนย์กลางของ  งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ Canton Fair อีกด้วย และหวังว่าการที่คณะ CCPIT มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน โดยไทยกับมณฑลกวางตุ้งมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 1 ใน 4 ของการค้ารวมระหว่างไทย-จีน และยังมีการสอดคล้องกันในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน โดยประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านกายภาพและบุคลากร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับเส้นทาง BRI ของจีน และ Greater Bay Area (ฮ่องกง มาเก๊า และมณฑลกวางตุ้ง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจ ของจีน อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยง Supply Chain ของสินค้าและบริการในภูมิภาค นายสุพันธุ์ กล่าว

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรม ไทย-จีน สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้มีการจัดตั้ง สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน (Thailand - China Industrial Cooperation Institute) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมระหว่างสองประเทศ อีกทั้งยังช่วยประสานงาน ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างกันอีกด้วย โดยในวันนี้ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมณฑลกวางตุ้ง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และเป็นมณฑลใหญ่ มีมูลค่า GDP สูงมากที่สุดของประเทศจีน มาตลอด 30 ปีติดต่อกัน โดยในปีที่ผ่านมา มีมูลค่า GDP สูงถึง 9.73 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 1.47 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการลงนามความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมฯ และ CCPIT ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคเอกชนระหว่างไทยและจีน โดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้งให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน นายวีรชัย กล่าวทิ้งท้าย 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์