ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

บุรีรัมย์ เดินหน้าชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

543 1
บุรีรัมย์ เดินหน้าชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์) และ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช (บุรีรัมย์) ได้จัดทำโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือ การลงนามบันทึกร่วมมือซื้อขายผลผลิตระหว่าง บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช(บุรีรัมย์) กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นการจัดระบบและบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก  ทำให้เกษตรกรทราบสถานที่จำหน่าย ช่วงเวลา และราคาจำหน่ายขั้นต่ำ โดยเกษตรกรไม่ต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นฤดูการผลิต  และในส่วนของผู้ประกอบการโรงงานฯ สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการบริหารจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวจะลดลง  อีกทั้งยังเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวนทั้งสิ้น 318,812  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.559 ตันต่อไร่ ผลผลิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,171,887  ตัน  ซึ่งผลผลิตรวมลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.11 หรือประมาณ 103,381.98 ตัน เนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้งและภาวการณ์เกิดโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง   สำหรับผลผลิตมันสำปะหลังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน  พฤศจิกายน 2562- มีนาคม 2563  ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นฤดูการผลิต ทำให้ราคารับซื้อผลผลิตจะปรับลดลงในช่วงดังกล่าว เนื่องจากเกินกำลังการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่  ส่งผลให้เกษตรกรต้องนำผลผลิตเพื่อรอคิวจำหน่าย ณ บริเวณหน้าโรงงาน ประมาณ  3-4 วัน ซึ่งทำให้คุณภาพเชื้อแป้งลดลงอีกทั้งยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น และนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ให้กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เกิดความเข้าใจในตัวโครงการดังกล่าว           

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (11 พ.ย. 62) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/63 วงเงิน 9,671 ล้านบาท โดยจะประกันรายได้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด ที่เชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่   12 พ.ย. 2562            

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561-30 พ.ย. 2562 และจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนได้ต่อเนื่อง โดยเกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป ทั้งนี้ รัฐบาลจะโอนเงินงวดแรกในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 256230 พ.ย. 2562 และจะโอนเงินทุกวันทำการแรกของเดือนให้กับเกษตรกรที่เหลือ ที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562-31 เม.ย. 2563 และจะโอนเงินครั้งสุดท้ายวันที่ 1 พ.ค. 2563 รวมทั้งมีการเก็บเกษตรกรที่ตกหล่นจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 เกษตรกรหนึ่งราย สามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวหลังจากนั้น สามารถขึ้นทะเบียนใหม่สำหรับโครงการระยะที่ 2 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินชดเชยส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ และเพื่อเป็นการลดภาระในการเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรไม่ต้องทำสัญญาประกันรายได้กับ ธ.ก.ส. โดยภายใต้โครงการนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินทุกวันที่หนึ่งของเดือน จำนวน 12 ครั้งต่อปี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์