ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"มท.2" คาดเลือกตั้งท้องถิ่นต้องหลังจาก พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้แล้วต้นมี.ค.

1.21K 9
มท.2 คาดเลือกตั้งท้องถิ่นต้องหลังจาก พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้แล้วต้นมี.ค.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายซูการ์โน มะทา เป็นประธาน เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และการบริหารรูปแบบพิเศษ

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยินดียิ่งที่คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของท้องถิ่น 

ซึ่งสามารถยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยการหารือในประเด็นต่างๆกับคณะกรรมาธิการฯ อาทิ ความคืบหน้าการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในการกำหนด เพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง โดยมีเงื่อนไขในการกำหนดเวลาการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขที่จะต้องออกระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการเลือกตั้งแต่ละระดับของ อปท. 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563  รวมถึงเรื่องที่มท.สั่งการให้ผวจ.เร่งดำเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีตำแหน่งใน อปท.ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพ.ย.62

การใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณให้ อปท.ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องต่าง ๆ ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ 

ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯที่ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อให้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆอย่างสูงสุดต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend