ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดจำเลย นามสกุลดังเมืองอุบล "แสนทวีสุข" จากบุคคลล้มละลาย

2.3K 72
ราชกิจจาฯ ประกาศปลดจำเลย นามสกุลดังเมืองอุบล แสนทวีสุข จากบุคคลล้มละลาย

ประกาศจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา ให้ปลดบุคคลนามสกุลดังเมืองอุบล "แสนทวีสุข" จำนวน 2 ราย จากล้มละลาย

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย


ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางสาวปิยะนุช หรือปาจรีย์ แสนทวีสุข จำเลยที่ ๑ เลขประจำตัวประชาชน ๓๔๘๐๕๐๐๔๐๑๘๑ นางบุญศรี แสนทวีสุข จำเลยที่ ๓ เลขประจำตัวประชาชน๓-๔๘๐๕๐๐๔๐๑-๗๕๗ เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นางสาวปิยะนุช หรือปาจรีย์ แสนวีสุข จำเลยที่ ๑ นางบุญศรี แสนทวีสุขจำเลยที่ ๓ ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลลัมละลาย นับแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พศ. ๒๕๖๒

ปิยวรรณ หงษ์วิเศษกุล

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend