ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้อดีตข้าราชการในพระองค์ กลับเข้ารับราชการจำนวน 3 นาย

7.43K 16
ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้อดีตข้าราชการในพระองค์ กลับเข้ารับราชการจำนวน 3 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ออกประกาศ ให้อดีตข้าราชการในพระองค์ กลับเข้ารับราชการจำนวน 3 นาย โดยมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ (11 พ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ให้ข้าราชการในพระองค์ ใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

ตามที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออกจากราชการ และถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend