ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

วสท.เดินหน้าเสวนา 'เทอร์มินอล 2 ตัดแปะ...หายนะสุวรรณภูมิ?'

220 2
วสท.เดินหน้าเสวนา เทอร์มินอล 2 ตัดแปะ...หายนะสุวรรณภูมิ?

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ออกเอกสารโดยกล่าวถึง งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ที่ฮอล 4 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีนั้นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท. ) ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาการก่อตั้งมากว่า 76 ปีขอเรียนว่า การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019) เป็นการจัดงานทางวิศวกรรมเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยในงานทุกปีจะมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ อภิปราย และบรรยาย แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในเรื่องวิศวกรรม และเทคโนโลยี มาตรฐานทางวิศวกรรม ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้าง และเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีความรู้ทางวิชาการอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติทุกปี จะนำเสนอข้อมูลล่าสุดของเทคโนโลยี และสาระความรู้แก่วิศวกร รวมทั้งผู้สนใจงานทางวิศวกรรมโดยจะมีเรื่องการทบทวน เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิศวกรรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรไทย และผู้เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม รวมถึงเพื่อเปิดเวทีให้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นทางวิชาการที่ยังต้องการข้อสรุป หรือเป็นที่สงสัยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ในงานดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 https://www.facebook.com/NationalEngineeringByEIT/ ในบางหัวข้อที่คิดว่าเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปในวงกว้าง

งานวิศวกรรมแห่งชาติในปี 2562 นี้มีการจัดหัวข้อประชุม สัมมนา เสวนาทางวิชาการเป็นจำนวน 54 หัวข้อ  โดยมีวิทยากรทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศกว่า 150 ท่าน คาดว่าตลอด 3 วัน จะมีผู้เข้าร่วมฟังเสวนา สัมมนา ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 8,000 คน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาเข้าชมงานกว่า 30,000 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

การจัด "เสวนา เทอร์มินอล 2 ตัดแปะ...หายนะสุวรรณภูมิ?" ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ออกข่าวโดยมีข้อความตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะแล้วนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอยืนยันว่าการจัดเสวนาในหัวข้อนี้ เป็นการเปิดเวทีทางวิชาการแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เป็นไปตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เคยให้แนวทางไว้กับ ทอท. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย

ผู้สนใจสามารถมาร่วมงานเสวนาได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 14.00 -16.00 น ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรี! ที่ลิงก์ https://bit.ly/2Wq9585 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์