ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ประยุทธ์" นำครม.สัญจร "กาญจนบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุรี"

430 68
ประยุทธ์ นำครม.สัญจร กาญจนบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ Government Weekly เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

นางสาวไตรศุลีฯ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ว่า การจัดประชุม ครม. สัญจรในครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เช่น ข้าว อ้อย ปศุสัตว์ ทั้งยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ GMS ตอนใต้ โดยเป้าหมายสำคัญในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือ การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน โครงการสำคัญในพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 เป็นจุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ - ภาคใต้ และภาคตะวันออก - ภาคตะวันตก

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบหนังสืออนุญาตในการทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ เปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจบ้านให้ผู้เข้าอาศัย ด้านการท่องเที่ยว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ "วิถีคลอง วิถีไทย" เยี่ยมชมเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยววิถีเกษตรสะท้อนประวัติศาสตร์ ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าบริเวณโรงงานกระดาษไทย และด้านการเกษตร เยี่ยมชมโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับตัวแทนเกษตรกร และกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและผลักดันแผนงาน โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

"นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจะได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยผลการลงพื้นที่และผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนจะเป็นวาระเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งผลักดันแผนงานและโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" รองโฆษกฯ กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend