ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ขนส่งฯ ตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารช่วงลอยกระทง

26 1
ขนส่งฯ ตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารช่วงลอยกระทง

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! เทศกาลลอยกระทง เดินทางปลอดภัย ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ เน้น!!! สภาพรถต้องมั่นคงปลอดภัย พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทง แม้จะไม่ใช่วันหยุดยาว แต่ประชาชนจำนวนมากนิยมออกมาเที่ยวงานลอยกระทง ทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัวและใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในการเดินทาง ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กรมการขนส่งทางบกจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ และจัดหารถรับ-ส่งระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง รองรับการเดินทางเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง และดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งรถโดยสารในเส้นทางจากจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัด รวมถึงรถโดยสารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ซึ่งรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่ดัดแปลงสภาพรถ และต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉินและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้านพนักงานขับรถ มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท, แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจสอบพบต้องเปลี่ยนคนขับทันที กรณีมีการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามคิดอัตราค่าโดยสารเกินและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย หากฝ่าฝืนกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะเฝ้าระวังและติดตามการใช้ความเร็วของรถสาธารณะ อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง หากพบการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ แจ้งผู้ประกอบการเจ้าของรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าระงับพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันสถานการณ์ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง หากพบพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้ และการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี ทั้งนี้ ขอให้ระบุรายละเอียดของรถโดยสารและคนขับให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุลผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์