ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าสร้างความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์

301 36
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าสร้างความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการล่อให้กระทำความผิด โดยในเบื้องต้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญบริษัทตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) มาประชุมหารือแนวทางป้องกันการแอบอ้างหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งได้กำชับแนวทางปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความเป็นธรรม รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะ การตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ผลิตหรือผู้ค้า รวมทั้งบางรายที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงว่า โดยหลักแล้วเจ้าของงานลิขสิทธิ์ เช่น ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ เพลง ภาพถ่าย และภาพวาด รวมทั้งตัวการ์ตูนหรือลวดลายการ์ตูน ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของตน การนำงานดังกล่าวมาผลิตเป็นสินค้า เช่น ตุ๊กตา เสื้อผ้า ขนมเค้ก แก้วน้ำ ผ้าห่ม อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ดังนั้น จึงขอแนะนำผู้ผลิตหรือผู้ค้าทุกท่านว่าหากมีผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือก่อนรับของมาขาย ควรไตร่ตรองตรวจสอบให้รอบคอบก่อน เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการถูกล่อให้กระทำความผิด หากมีข้อสงสัยในเรื่องลิขสิทธิ์หรือประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 

สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 0-2547-4702

สำหรับเรื่องของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีความเห็นว่า ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา การล่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด โดยที่ผู้นั้นไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดมาก่อน ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ไม่มีสิทธิที่จะมาร้องทุกข์กล่าวโทษผู้อื่น เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย อีกทั้งพยานหลักฐานที่ได้มาจากการล่อให้กระทำความผิดถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ข้อมูลด้วยว่าผู้ที่ถูกจับกุมสามารถที่จะใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้ เช่น สิทธิที่จะมีทนายความ และหากผู้ที่ถูกจับกุม เป็นเด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถร้องขอให้มีสหวิชาชีพร่วมฟังการสอบสวนได้

นายทศพลฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและปราบปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งต่อไปจะนำเรื่องการล่อให้กระทำความผิดมาเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะสัมมนากันด้วย 

นอกจากนี้ กรมฯ ขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแจ้งขึ้นทะเบียนตัวแทนกับสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นมาตรการทางบริหารที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและ ผู้ที่ถูกจับกุมสามารถตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นได้ว่า ผู้ที่มาร้องทุกข์ให้จับกุมในคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจมาอย่างถูกต้องหรือไม่ จึงเห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การบังคับใช้กฎหมายและการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend