ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

คมนาคมเร่ง กทท.เดินหน้าพัฒนา Smart Community

51 5
คมนาคมเร่ง กทท.เดินหน้าพัฒนา Smart Community

เมื่อเร็วๆ นี้ นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวชุมชนคลองเตย โดยมีการบริหารจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ทันสมัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีมาตรฐานและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาคในสังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท. ได้เร่งดำเนินโครงการ Smart Community ซึ่งเป็นการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าเรือ รวม 26 ชุมชน ประมาณ 12,000 หลังคาเรือน ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ กทท. ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐฯ

ซึ่งปัจจุบัน กทท. ได้ลงสำรวจสำมะโนประชากรของชาวชุมชน เพื่อนำมาประกอบการทบทวนข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์โครงการฯ ในการกำหนดมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์จากการรับสิทธิทั้ง 3 ทางเลือก ประกอบด้วย การย้ายขึ้นอาคารสูงในพื้นที่องค์การฟองหนัง (เดิม) (อาคารชุด) การย้ายไปพื้นที่ว่างเปล่า (ที่ดินหนองจอก) และการรับเงินชดเชยเพื่อกลับภูมิลำเนา ให้ได้รับมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์ในวงเงินที่เหมาะสมและเสมอภาคกัน โดยจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นของชาวชุมชน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ซึ่ง กทท. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อยุติ รวมถึงแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และจะนำเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์