ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ขนส่งฯ ขอรถบรรทุกเลี่ยงวิ่งรถช่วงลอยกระทง

134 6
ขนส่งฯ ขอรถบรรทุกเลี่ยงวิ่งรถช่วงลอยกระทง

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยง การขนส่งสินค้าและการวิ่งรถเปล่า ช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 พร้อมกำชับห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีการใช้งานยานพาหนะบนท้องถนนมากขึ้น ทำให้โอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ 

กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ช่วงช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับรถขนาดเล็ก 

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งรายใดมีความจำเป็นต้องทำการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการสัญจรเป็นจำนวนมาก และต้องตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง และอุปกรณ์ส่วนควบของรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น สภาพยาง ระบบเบรก ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถของตนเอง ให้ติดตามการใช้ความเร็วอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

นอกจากนี้ กรณีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าหรือทวิสล็อก (Twist-Lock) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเมื่อมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องสามารถล็อกตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์หล่นจากตัวรถ 

หากเพิกเฉยไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทันที ด้านผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 อุปกรณ์และส่วนควบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนผู้ขับรถมีความผิดตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะห้ามการจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางกรณีที่รถเกิดขัดข้องหรือมีความจำเป็นต้องจอดรถในช่องทางเดินรถหรือบริเวณไหล่ทางจะต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบ และจัดให้มีเครื่องหมายตามลักษณะ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 

พร้อมดำเนินการแก้ไข และเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด ต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด คือ ขับรถต่อเนื่องได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จึงจะขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

หากผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ มีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และอาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนรถ และใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend