ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

40 0

ภาพการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ แห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้พสกนิกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความถนัดหรือความต้องการของตนเอง


ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จึงมีทั้งงานด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการเกษตร ซึ่งมีทั้งเกษตรแบบผสมผสาน ไม้ผล และแปลงสาธิตความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมแห่งนี้ให้กลายเป็นแผ่นดินทอง โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 3 ล้านบาท เมื่อปีพุทธศักราช 2523 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เริ่มต้นดำเนินการ 

จากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรจนเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่ให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ปัจจุบันศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์