ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ชวน" แนะการแก้ รธน. ก็เหมือน "อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า"

179 8
ชวน แนะการแก้ รธน. ก็เหมือน อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า

ประธานสภาฯ "ชวน หลีกภัย" ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานธรรมศาสตร์สามัคคี ว่าด้วยเรื่อง "ความหวังสภาผู้แทนฯภายใต้รัฐธรรมนูญ2560" ซึ่งขึ้นกล่าวตอนหนึ่งว่า "ผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ แต่สิ่งแรกที่ควรจะทำ คือ อย่าเพิ่งไปหักด้ามพร้าด้วยเข่า ล้มให้หมดพังให้หมด มันไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง"

วันนี้ (5 พ.ย. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 20 โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความหวังสภาผู้แทนฯภายใต้รัฐธรรมนูญ2560" ตอนหนึ่งว่า ส่วนตัวมีความปรารถนาในการเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ต้นและเป็นนักการเมืองมาแล้ว 50 ปี เป็น ส.ส.16 สมัย รัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดโครงสร้างบ้านเมือง สภาถือเป็นองค์กรที่อาจมีการพัฒนาตัวเองน้อยที่สุดในอดีต

หากรัฐธรรมนูญใดที่ออกมาหลังจากการยึดอำนาจจะมีบทเฉพาะกาลตอนหนึ่งที่เขียนไว้ในลักษณะให้ผู้ที่กำหนดรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้เป็น นายกฯ ต่อ เช่น จอมพลถนอม กิตติขจร ได้เป็นนายกฯมีเสียงส.ส.สนับสนุนจำนวนหนึ่ง แต่มีเสียง ส.ว. สนับสนุนจำนวนมาก เช่นเดียวกับสมัยพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และเป็นแบบนั้นตลอด แต่บทเฉพาะกาลยุคนั้นจะมีระยะเวลาใช้ไม่นาน จะใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและปล่อยให้การเมืองเป็นไปตามกระบวนการตามปกติและไม่ได้กำหนดตำแหน่งจึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมรัฐธรรมนูญบางฉบับที่เริ่มต้นไม่ค่อยสวยนัก เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 แต่สามารถใช้ได้มาถึงปี 2534 ที่มีการยึดอำนาจและก็มีรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นที่ใช้มาถึงปี 2540 จนมีรัฐธรรมนูญที่มีประชาธิปไตยากที่สุดแต่สำหรับรัฐธรรมนูญปี 2560 จะมีอายุนานเท่าไหรไม่มีทางรู้

รัฐธรรมนูญเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของประเทศและอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ยังได้กำหนดเรื่องหลักนิติธรรมลงให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะเรียนรู้มาจากบทเรียนที่เกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่มีการละเมิดหลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญมีความสำคัญในแง่โครงสร้างก็จริงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นที่มาของการยกเลิกรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ


เมื่อครั้งที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ท่านสุพจน์ ไขมุกด์ รองประธานคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้เชิญผมไปพบเป็นส่วนตัวเพื่อขอความคิดเห็นและได้บอกท่านไปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดของรัฐธรรมนูญแต่เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ละเมิดรัฐธรรมนูญและไม่ยึดหลักนิติธรรม ปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาไปควบคู่กันพูดง่ายๆ คือ ปราชญ์โบราณที่คิดว่า บ้านเมืองจะปกครองได้ดีต้องปกครองด้วยราชาแห่งปราชญ์ กำหนดคุณสมบัติไว้สูงมากซึ่งในชีวิตจริงมันหายากเพราะการปกครองที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์จริงๆจะต้องปกครองด้วยหลักนิติธรรม ถ้าผู้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ออกนอกหลักนิติธรรมจะไม่เกิดเหตุการณ์ปี 2549 และ 2557 ประธานสภาฯ กล่าว

การรับตำแหน่งประธานสภาฯของตัวเองนั้น ส่วนตัวไม่คิดว่า จะมาเป็นประธานสภาฯแต่ในเมื่อเป็นช่วงสุดท้ายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงไม่มากซึ่งโดยปกติแล้วเขาไม่ให้ตำแหน่งประธานสภาฯเพราะประธานจะอยู่ที่พรรคใหญ่ที่สุดแต่เที่ยวนี้สำหรับนายชวนเขายกเว้นให้และไม่คิดโควต้า ถ้าคิดโควต้าแล้วไปแย่งเพื่อนสมาชิกในพรรคก็คงจะไม่เป็นประธานสภาฯเพราะเป็นการเอาเปรียบเพื่อนและในที่สุดคนที่จะเป็นประธานจริงๆเขายอมรับว่า ถ้าเป็นนายชวนเขายอมรับ ฉะนั้น เลยตัดสินใจบอกว่า ขอให้ทำงานร่วมกัน ทำให้สภา ให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ

"สภาฯต้องเป็นตัวอย่างของการเคารพกฎหมายและได้บอกสมาชิกสภาเสมอว่า ต้องวางมาตรฐานของสภาให้เป็นที่ยอมรับให้ได้และยังบอกกับนายกฯเสมอว่า ต้องมาสภาและมาตอบกระทู้ เว้นแต่ท่านจะมีเหตุผล หรือถ้าคณะกรรมาธิการเรียกให้มาชี้แจงก็ขอให้ท่านให้ความร่วมมือ และขอร้องไปยังคณะกรรมาธิการให้เข้าใจว่า คนมาชี้แจงไม่ได้เป็นจำเลยหรือเป็นผู้ต้องหา ต้องมีความพอดีถึงจะทำให้อยู่ด้วยกันได้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือดีพอสมควร" นายชวน ระบุ และว่า

รัฐธรรมนูญ 2560 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประกาศว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแก้คอรัปชั่นแต่จริงๆมันไม่ใช่ แม้รัฐธรรมนูญกำหนดโครงสร้างและเงื่อนไขแต่หากผู้ปฏิบัติละเมิดและไม่ปฏิบัติ ผลที่อยากให้เกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิด รัฐธรรมนูญของไทยรับมาจากต่างประเทศมากแต่เจ้าของเมื่อมาเห็นก็บอกว่า ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ทูตเยอรมันมาพบและบอกว่าเคยมีประสบการณ์ มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นมากมาย มีเสียงไม่กี่เสียงก็ได้เป็น ส.ส. แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว ส่วนของเราที่มีพรรครัฐบาล 15-16 พรรค และฝ่ายค้าน 7 พรรค ไม่ได้เป็นปรากฎการณ์ที่ได้เห็นมากนัก

"ผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ แต่สิ่งแรกที่ควรจะทำ คือ อย่าเพิ่งไปหักด้ามพร้าด้วยเข่า ล้มให้หมดพังให้หมด มันไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เราต้องมาคุยกันว่า ประชาธิปไตยในความปรารถนาของเราคืออะไร เราควรจะมีสภากี่สภา มีวุฒิสภาไหม หรือวุฒิสภาควรมีบทบาทอะไร ควรมาจากระบบแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอย่างไร เพราะหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกัน" นายชวน กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์