ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

สหรัฐฯแก้ไขระเบียบเครื่องประดับที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ

15 1
สหรัฐฯแก้ไขระเบียบเครื่องประดับที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ

กรมการค้าต่างประเทศ เผยรัฐแคลิฟอร์เนียแก้ไขกฎระเบียบปริมาณสารอันตรายในเครื่องประดับสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ให้ชัดเจนและครบถ้วนก่อนส่งออก มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 63

นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯได้แก้ไขร่างกฎหมาย Senate bill (SB) 647 ของประมวลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CaliforniaHealth and Safety Code) ว่าด้วยการแก้ไขคำนิยามและการเพิ่มข้อกำหนดสำหรับสารที่เป็นอันตรายในเครื่องประดับสำหรับเด็กที่มีสารตะกั่วและสารแคดเมียมเป็นสารประกอบและเครื่องประดับสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสารตะกั่ว ทั้งนี้ระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. เครื่องประดับสำหรับเด็ก 1.1 แก้ไขคำนิยามของ"เด็ก" ให้หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากเดิม 6 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับคำนิยามเครื่องประดับสำหรับเด็กของประเทศแคนาดา1.2 แก้ไขค่าการเคลือบผิวของสารตะกั่ว (surface coatings) ไม่เกิน 0.009% (90 ppm) โดยน้ำหนักของสารตะกั่วและค่าสารตะกั่วในชิ้นส่วนของเครื่องประดับที่สามารถสัมผัสได้ (accessiblecomponents) ไม่เกิน 0.01%(100 ppm) โดยน้ำหนักของสารตะกั่วและเพิ่มเติมข้อกำหนดค่าการเคลือบผิวของสารแคดเมียมที่สามารถละลายน้ำได้ ไม่เกิน75 ppm

2. เครื่องประดับสำหรับผู้ใหญ่ 2.1แก้ไขปรับลดค่าสารตะกั่วสำหรับการชุบผิวโลหะที่ใช้เคลือบด้วยไฟฟ้า (electroplatedmetal) โลหะที่ไม่เคลือบผิว(unplated metal) และการย้อมหรือการเคลือบผิว(dye or surface coating) ไม่เกิน 0.05% (500 ppm) ของน้ำหนักตะกั่ว 2.2แก้ไขปรับลดค่าสารตะกั่วที่เป็นส่วนประกอบในพลาสติก หรือยาง ไม่เกิน 0.02% (200ppm) ของน้ำหนักตะกั่ว

นอกจากนี้ ระเบียบฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายจะต้องแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในใบรับรองสำหรับเครื่องประดับดังนี้ 1. ระบุรายละเอียดต่างๆของเครื่องประดับให้ครอบคลุมแต่ละผลิตภัณฑ์ในใบรับรอง  2.เครื่องประดับที่ได้รับการรับรองจะต้องมีระเบียบหรือมาตรฐานอ้างอิง 3. ระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 4.ระบุข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ที่เก็บบันทึกผลการทดสอบของเครื่องประดับ รวมถึง ชื่อที่อยู่ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น 5. ระบุวันที่ผลิตเครื่องประดับหรืออย่างน้อยระบุเดือนและปี 6. ระบุสถานที่ผลิตเครื่องประดับเมืองหรือเขตปกครองรัฐ (ถ้ามี) และประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์หรือการประกอบขั้นสุดท้ายหากผู้ผลิตรายเดียวกันมีโรงงานมากกว่าหนึ่งแห่งในเมืองเดียวกันจะต้องระบุที่อยู่ของโรงงานด้วย 7.ระบุวันที่หรือสถานที่ที่เครื่องประดับถูกทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบรับรอง8.ระบุห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามที่ทำการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองรวมถึงชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของห้องปฏิบัติการ

จากข้อมูลสถิติการส่งออก พบว่า ไทยมีการส่งออกสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับภาพรวมย้อนหลังในปี2559-2561 มูลค่า 44,127.8-43,520.9 ล้านบาท และในปี 2562 (ม.ค.-ส.ค)มีการส่งออกสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับไปสหรัฐฯ มูลค่า 26,198.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.75 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยกลุ่มสินค้าดังกล่าว อยู่ในลำดับที่ 4 ของการส่งออกจากไทยไปสหรัฐฯ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์