ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์ดันธุรกิจใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

50 1
พาณิชย์ดันธุรกิจใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์จัดเวทีติดอาวุธผู้ประกอบการไทยกว่า 200 ราย แนะปรับธุรกิจตามกระแสรักษ์โลก ชี้แนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมยังโตต่อเนื่อง

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะการขับเคลื่อนและพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ซึ่งเน้นการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและหนึ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมายสำคัญนั้นก็คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะ "พลาสติกชีวภาพ (Bio-plastic)" ที่ยังเกี่ยวเนื่องถึงอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ(Biofuels and Biochemicals) ที่เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ในอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนา "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน"Tech Insight #3: SustainableMaterial Technology Trend Analysis for Packaging ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมแนวหน้าของไทยมาให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์พร้อมชี้ทิศทางแนวโน้มธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมแนวทางการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และทิศทางการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและยกระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทย SMEs นักประดิษฐ์ นักวิจัย และประชาชนที่สนใจกว่า 200ราย

ภายในงานสัมมนามีการหยิบยกนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาตินวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนให้ธรรมชาติหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการรีไซเคิลรวมถึงกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและเม็ดเงินเข้าประเทศ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนต่อไป

นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย IPIDE Center พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมอย่างครบวงจรแก่SMEs เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend