ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 2

144 1
พาณิชย์เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 2

"พาณิชย์"เคาะราคาส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 2 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2 ชนิดได้รับเงินส่วนต่าง ข้าวเปลือกเจ้าได้ตันละ 2,440.27 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,028.88 บาท

นายวิชัยโภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 2 ชนิด คือข้าวเปลือกเจ้าตันละ 2,440.27 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,028.88 บาท ส่วนข้าวอีก3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียวไม่ชดเชย                   ทั้งนี้ปัจจุบันราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก 5 ชนิด มีดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ16,438.41 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,560.06 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,559.73 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,971.12 บาท และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 18,247.21 บาท                  "เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63ที่ระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-31 ต.ค.2562จะได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะจ่ายให้ในวันที่ 1 พ.ย.2562 ขอให้เกษตรกรไปตรวจสอบบัญชีดูด้วยหากไม่ได้รับเงิน หรือมีปัญหาให้รีบติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีถ้าตรงสุดก็ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร หรือที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569"นายวิชัยกล่าว                   นายวิชัยกล่าวว่าสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังพิจารณาในวันที่11 พ.ย.2562 หลังจากที่ ที่ประชุม 3 ฝ่ายได้มีมติให้ความเห็นชอบประกันรายได้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง25% ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน เริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรกวันที่ 1 ธ.ค.2562ใช้วงเงินประมาณ 9,400 ล้านบาท และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติโครงการในวันที่ 12 พ.ย.2562                    ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรตัวสุดท้ายที่อยู่ในโครงการประกันรายได้ จะมีการนัดประชุม 3ฝ่าย เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดทำโครงการประกันรายได้ต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์