ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์ปั้นธุรกิจให้อยู่รอดยุค5.0

23 1
พาณิชย์ปั้นธุรกิจให้อยู่รอดยุค5.0

"พาณิชย์" ดึง ททท. และ e-Marketplace จัดสัมมนา "ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online" ช่วยพลิกโฉมธุรกิจบริการสู่ตลาดออนไลน์ใน 5 จังหวัดนำร่อง ต้องอยู่รอดในยุค 5.0

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการอย่างเร่งด่วน โดยได้ร่วมมือกับ 2พันธมิตรคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online" ใน5 จังหวัดนำร่องที่เป็นเมืองรอง ได้แก่ ชุมพร (21 พ.ย.62) อุตรดิตถ์ (28 พ.ย.62)หนองคาย (12 ธ.ค.62) ชัยภูมิ (19 ธ.ค.62) และนนทบุรี (23 ธ.ค.62)ตั้งเป้าหมายพัฒนาธุรกิจบริการให้ได้กว่า 300 รายโดยจะชี้โอกาสของธุรกิจบริการเพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่และเทคนิคการทำ Marketing Content การลงมือปฏิบัติจริง (Workshop)เพื่อนำบริการขึ้นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีหลังจบหลักสูตร                "ผลสำเร็จที่จะได้รับจากการเข้าร่วมงานสัมมนาคือการสร้างโอกาสและช่องทางการทำธุรกิจที่มากขึ้นผ่านการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเปลี่ยนจากการรอลูกค้าเดินเข้าร้านแบบเดิมๆเป็นการทำโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกค้า หรือคูปองส่วนลดผ่านทาง e-Marketplace ที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นประกอบกับรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค5.0 โดยหลังจากนี้จะมีการคัดเลือกธุรกิจให้เหลือ 100 รายทั่วประเทศเพื่อรับการ     บ่มเพาะเชิงลึกแบบ Oneon One Coaching ณ สถานประกอบการรวมถึงการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายต่อไปสำหรับธุรกิจบริการในพื้นที่  5จังหวัดข้างต้นที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์                จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่าในปี 2561GDP ภาคบริการ มีมูลค่า 7.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.5 ของ GDPทั้งหมด มีจำนวนธุรกิจบริการ 1.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 40ของจำนวนธุรกิจไทยทั้งหมด มีมูลค่าการส่งออกบริการจำนวน 75,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภายในระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 12 ในขณะที่การส่งออกสินค้าไทยมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น จะเห็นได้ว่าภาคบริการมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ               "ภาพรวมของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยปี2561 ถือว่าเติบโตอย่างน่าสนใจ และขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 12% มีมูลค่า 3.2พันล้านบาทเนื่องจากคนไทยมีการปรับพฤติกรรมในการสั่งสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มากขึ้น โดย90%เป็นการจับจ่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือและชำระเงินค่าสินค้าผ่านโมบายและอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งและการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซนี้เองจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการนำธุรกิจบริการขึ้นสู่โลกออนไลน์ได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสการอยู่รอดในโลก Digital Disruption"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์