ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อาเซียน-จีน กระชับความร่วมมือรอบด้าน ขณะนายกฯ ชวนทุกประเทศร่วมลงทุน EEC

102 6
อาเซียน-จีน กระชับความร่วมมือรอบด้าน ขณะนายกฯ ชวนทุกประเทศร่วมลงทุน EEC

อาเซียน-จีน กระชับความร่วมมืออย่างรอบด้านตามวิสัยทัศน์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ค.ศ. 2030 ขณะที่ พลเอก ประยุทธ์ เชิญชวนทั้งอาเซียน-จีน-ประเทศที่3 มาลงทุนใน EEC ในภาคตะวันออกของไทย

นางนฤมลภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนครั้งที่ 22 ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน โดยบอกว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันโดยมีสมาชิก 10 ประเทศอาเซียน และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วม

นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่อาเซียนและจีนจะได้เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้สูงขึ้นอีกระดับเพื่อประโยชน์ร่วมกันและของภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนถือว่ามีพลวัตมากที่สุดประเทศหนึ่งจากพัฒนาการความสัมพันธ์ใน 10 ปีที่ผ่านมาโดยถือเป็นเสาหลักสำคัญที่ค้ำจุนสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนของภูมิภาค ซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนหวังที่จะเห็นความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อความผาสุกและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ อาเซียนชื่นชมจีน ในบทบาทการส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคและในการช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจความเชื่อมโยง และความร่วมมือระหว่างประชาชนอย่างแข็งขัน


โดยในปี2561 ที่ผ่านมา ครบรอบ 15 ปี ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียนและจีนโดยได้รับรอง "วิสัยทัศน์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ค.ศ. 2030"ที่ถือเป็นแนวทางความสัมพันธ์อย่างรอบด้านระหว่างกัน โดยที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้กระชับความร่วมมือตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวเช่น การที่จีนยังคงตำแหน่งคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียน-จีน 1 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ และมูลค่าการลงทุนระหว่างอาเซียน-จีน150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 การที่อาเซียนและจีนจะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันโดยมีแผนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทของอาเซียนในเรื่องนี้ (MPAC 2025) กับ BRI ของจีนรวมถึงการสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยมเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการรักษาพลวัตด้านความมั่นคงที่ยั่งยืนระหว่างกันซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ และร่วมมือกันเสริมสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางผ่านกลไกต่างๆ / ด้านเศรษฐกิจไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทางทะเลการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ Greater Bay Area (GBA) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจที่สูงรวมทั้งประสงค์ที่จะเชิญชวนให้อาเซียน จีน และรวมถึงประเทศที่สาม มาลงทุนใน EEC ในภาคตะวันออกของไทย โดยไทยยินดีที่จะประกาศว่าอาเซียนและจีนกำหนดให้ปี 2563 เป็น "ปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน"ซึ่งนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า จะช่วยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าเพื่อความมั่งคั่งของภูมิภาค

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์