ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

"ถาวร" ลงพื้นที่เร่งโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินกระบี่

199 6
ถาวร ลงพื้นที่เร่งโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินกระบี่

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 พร้อมนายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าอากาศยานกระบี่

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ รชค. ได้เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 การปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์โดยบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ โดย กิจการร่วมค้า ที.พี.พี.ซี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

การดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดย สารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ในวงเงิน 2,923,400,000บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนบาท) โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดีอนธันวาคม 2565โดยเมื่อแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารจาก 1,500คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คน ต่อชั่วโมง  และอาคารที่จอดรถยนต์ สามารถรองรับได้ 2,664 คัน โดยจัดให้มีที่จอดรถสำหรับคนพิการไว้ให้ด้วย ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงาน 7.44 เปอร์เซ็นต์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 )และสำหรับโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ ในกรอบวงเงิน 863,000,000 บาท ( แปดร้อยหกสิบสามล้านบาท ) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2563 โดยเมื่อแล้วเสร็จสามารถรองรับอากาศยาน (โบอิ้ง 737 )จากเดิม 10 ลำ เป็น30 ลำในเวลาเดียวกัน  โดยมีความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง  41.5 เปอร์เซ็นต์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562)


ในปี พ.ศ . 2561  ท่าอากาศกระบี่ มีจำนวนเที่ยวบินรวม 28,573 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 4,205,954 คน และ ในปี พ.ศ. 2562 มีเที่ยวบินรวม 18,720 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร2,808,182  คน ( ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 ) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าท่าอากาศยานกระบี่มีปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กรมท่าอากาศยาน ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้รองรับกับจำนวนผู้โดยที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.)ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนสายการบินต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อสามารถบริการประชาชนในภูมิภาคทั่วประเทศภายใต้การให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากนี้ รชค.  ได้เยี่ยมชมระบบการเช็คอินแบบ Common use การเช็คอินด้วยตัวเองผ่านเครื่องอัตโนมัติ (เครื่องคีออส ) การบริการขนส่งสาธารณะ เพื่อการบริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวก พร้อมกำชับให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินการโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์