ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

กรมพัฒน์ฯ จับมือ SCB เสริมแกร่ง SMEs เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจ

42 1
กรมพัฒน์ฯ จับมือ SCB เสริมแกร่ง SMEs เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย เข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจและบริการทางการเงินของธนาคารได้สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม พร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ผ่านระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด "Total Solution for SMEs"

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า "Total Solution for SMEs เปรียบเสมือนทางลัดที่ช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้โดยง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาเครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจ รวมถึงมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ สามารถนำมาใช้วางแผนบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ###########เว้นบรรทัด###########กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) เพื่อสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าถึงซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจและบริการทางการเงินของธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ทั้ง 3 ส่วนไว้ด้วยกัน ได้แก่ 1) โปรแกรมจัดการเอกสาร (Office Software) 2) โปรแกรมงานขายหน้าร้าน (POS : Point Of Sale) และ 3) โปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting) โดยทั้ง 3 โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การซื้อขายสินค้า/บริการ เชื่อมโยงข้อมูลไปจัดทำบัญชี และงบการเงิน เพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจของ SMEs ในยุคดิจิทัลที่ต้องสะดวก รวดเร็ว และยังได้ข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีการจับคู่ระหว่างธุรกิจ SMEs กับโปรแกรมที่เหมาะสม (Business Matching) นอกจาก SMEs จะได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ประกอบการ Software เอง ได้มีโอกาสทางการค้า พัฒนาธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด#########เว้นบรรทัด###########นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมในส่วนภูมิภาคอีก จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่#########เว้นบรรทัด###########การส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้โดยง่าย รวมถึงการสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต นอกจากนี้ กรมยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งสถานที่ในการจัดอบรมในวันนี้ และ SCB ได้มอบสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับ SME ที่เข้าร่วมโครงการ "รองอธิบดี กล่าวสรุป"#########เว้นบรรทัด###########สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.dbd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5981


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์