ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

บอร์ด ธพว. แต่งตั้ง'กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์' นั่งเก้าอี้ประธานคนใหม่

195 1
บอร์ด ธพว. แต่งตั้งกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นั่งเก้าอี้ประธานคนใหม่

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปัจจุบัน อายุ 56 ปี 

ประวัติการทำงาน1. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม2. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม4. รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการ

ประวัติการฝึกอบรม 1. หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21)3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.9)4. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน (วธอ.3)5. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 55 )


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์