ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

RCEP เห็นข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติ

22 1
RCEP เห็นข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติ

กรมการค้าต่างประเทศเผย ผลการเจรจาข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสามารถสรุปได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียง 1 มาตรา จาก 35 มาตรา คาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ RCEP ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(Regional Comprehensive Economic Partnership Trade NegotiatingCommittee:  RCEP-TNC) สมัยพิเศษและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิแอทธินีกรุงเทพฯโดยผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยว่าด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้า(Sub- Working Group on Rules of Origin: SWGROO) ซึ่งสามารถสรุปผลการเจรจาข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้า(Rules of Origin: ROO) และระเบียบปฏิบัติหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(Operational Certification Procedures: OCP) ได้เกือบทั้งหมดโดยที่ประชุมได้เห็นชอบแล้ว 34 มาตรา จาก 35มาตรา ยังคงเหลือหลักการปฏิบัติต่อสินค้า (Treatment for Certain Goods) ซึ่งเป็นประเด็นที่จะตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไปโดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ RCEP (RCEP Summit) ครั้งที่3 ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งกล่าวได้ว่า ความสำเร็จจากการเจรจาในข้อบทกฎถิ่นกำเนิดสินค้านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถประกาศความสำเร็จในการสรุปผลการเจรจาRCEP ได้ในรอบการประชุมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ ความตกลง RCEP คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในปี2563 ภายหลังจากคณะทำงานด้านกฎหมายและสถาบัน (WorkingGroup on Legal and Institutional Issues: WGLII) ตรวจร่างทางกฎหมาย (LegalScrubbing) ข้อบทต่างๆ ภายในความตกลง RCEP แล้วเสร็จโดยภายหลังการลงนามประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 16 ประเทศจะดำเนินกระบวนการภายในประเทศซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ส่งออก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไทยจะเริ่มใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ได้ก็ต่อเมื่อ 6ประเทศสมาชิกอาเซียนจาก 10 ประเทศและ 4ประเทศจาก 6 ประเทศคู่เจรจา ประกอบด้วย จีน อินเดียญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้สัตยาบันร่วมกันโดยคาดว่าความตกลงจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2564 นายกีรติ กล่าวว่าผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้ผลิตไทย มีระยะเวลาประมาณ 2 ปีในการศึกษาข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้RCEP เพื่อวางแผนรูปแบบการซื้อขาย วางแผนการผลิตรวมถึง วางแผนหาวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศภาคีสมาชิก 16ประเทศเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ณ ประเทศผู้นำเข้า 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์