ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563.

คมนาคมสั่งเร่งปรับแผนใช้ตั๋วร่วม

56 3
คมนาคมสั่งเร่งปรับแผนใช้ตั๋วร่วม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 27-3/2562 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายชยธรรม พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สนข. นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สนข. ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุม


ที่ประชุมฯ ได้รับในหลักการแนวทางการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อให้สามารถใช้รูปแบบระบบเปิด (Open Loop) ควบคู่กับระบบตั๋วร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันกับทุกระบบภาคขนส่งสาธารณะ โดยมอบให้ สนข. หารือกับ รฟม. รฟท. และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบตั๋วอัตโนมัติที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Rabbit Card ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 12.2 ล้านใบ บัตร MRT Plus ของ รฟม. จำนวน 2 ล้านใบ บัตรแมงมุมที่ออกโดย รฟม. และ ARL Card จำนวน 300,000 ใบ ให้สามารถใช้ในรูปแบบระบบเปิดได้ โดยจะผูกบัญชีในลักษณะของ Account Based Ticketing (ABT) เพื่อรองรับบัตรประเภทอื่น ๆ เช่น บัตร EMV หรือ QR Code ควบคู่กับระบบตั๋วร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันกับทุกระบบภาคขนส่งสาธารณะ และจะขยายการใช้ระบบตั๋วร่วมกับระบบทางพิเศษเป็นลำดับต่อไป โดยให้สรุปแนวทางการดำเนินงานเสนอให้ที่ประชุมฯ ทราบภายใน 2 สัปดาห์

สำหรับการดำเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETCS) ได้มอบให้ สนข. หารือกับ ทล. และ กทพ. เพื่อพัฒนาระบบ ETCS ให้เป็นระบบไร้ไม้กั้น (Non Stop lane/Multi Lane Free Flow) ซึ่ง สนข. จะผลักดันให้มีการพิจารณาจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานกลางระบบ ETCS ของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งศึกษาประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ ETCS ต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์