ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

ครม. ไฟเขียว ก.พลังงาน – กฟผ. ทำคก.โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ

238 5
ครม. ไฟเขียว ก.พลังงาน – กฟผ. ทำคก.โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ

ครม. ไฟเขียว ก.พลังงาน กฟผ. ทำคก.โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ที่เขื่อนสิรินธร วงเงิน 2,265 ล้านบาท เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ในวงเงินลงทุนรวม 2,265.99 ล้านบาท 2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643.09 ล้านบาท  3. เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและเร่งรัดการพิจารณาในขั้นตอน การขออนุญาต ขออนุมัติ และขอความเห็นชอบให้ กฟผ. เข้าดำเนินกิจการใด ๆ ของโครงการโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 2580 (PDP 2018)

 

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 450 ไร่ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 87.53 ล้านหน่วยต่อปี มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเดือนธันวาคม 2563 โดยจะบริหารจัดการร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 36 เมกะวัตต์ เป็นการผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,265.99 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,537.74 ล้านบาท และเงินบาท 728.25 ล้านบาท ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะพิจารณาฐานะการเงิน สภาวะตลาดเงินตลาดทุน วิธีการกู้เงินและเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากเงินรายได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจากการออกพันธบัตร หรือการกู้เงินจากสถาบันการเงินตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โครงการฯ ได้บรรจุไว้ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 2580 (PDP 2018) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (30 เมษายน 2562) เห็นชอบแล้ว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์