ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

"ซูเปอร์โพล" ชี้ประชาชนไม่สน หากอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค

595 56
ซูเปอร์โพล ชี้ประชาชนไม่สน หากอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค

"ซูเปอร์โพล" (SUPER POLL) เผยผลสำรวจ ระบุประชาชน 77.4% รู้สึกเฉย ๆ หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจากพรรคการเมือง เหตุจากรู้สึกผิดหวังกับการเมือง โดยที่น่าสนใจคือ แม้ในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่รู้สึกเฉยๆด้วย

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง" คนคิดอย่างไรถ้าอนาคตใหม่ถูกยุบ "กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่าง 21 26 ต.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มทั้งเพศและช่วงอายุส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ในขณะที่ร้อยละ 10.5 ระบุมีผลดี และร้อยละ 12.1 มีผลเสีย และเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.0 ของเพศชาย และร้อยละ 79.8 ของเพศหญิงรู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ที่น่าสนใจคือ แม้ในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับสองรองจากคนช่วงอายุ 40 49 ปีร้อยละ 83.1 ที่รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ

อย่างไรก็ตาม คนที่อายุสูงขึ้นมีสัดส่วนของคนที่เห็นว่าจะมีผลเสียลดลง คือ คนอายุ 30 39 ปีร้อยละ 11.5 คนอายุ 40 49 ปีร้อยละ 7.1 และคนอายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 5.2 ที่ระบุจะมีผลเสียถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบตามลำดับ ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.9 ระบุสิ่งที่คนไทยควรได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมคือ ทัศนคติที่ดี รองลงมาคือร้อยละ 54.4 ระบุการศึกษาที่ดี ร้อยละ 50.3 ระบุเป็นพลเมืองที่ดี ร้อยละ 36.9 ระบุมีงานทำที่ดี และ ร้อยละ 21.8 ระบุ อื่น ๆ เช่น วินัย ค่านิยม 12 ประการ จิตสำนึก และความเท่าเทียม เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวต่อว่า จากการสัมภาษณ์เจาะลึกเชิงคุณภาพต่อกรณีประชาชนรู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พบว่า พรรคไหนถูกยุบตอนนี้จะรู้สึกเฉย ๆ เพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนที่กำลังเจอ นักการเมืองก็เหมือน ๆ กัน แย่ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต้องการให้นักการเมืองเร่งแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนที่เงินกำลังขาดมือ ทำมาหากินขัดสน ถ้าพรรคไหนทำงานดีช่วยเหลือประชาชนไม่ซ้ำเติมแต่มาถูกยุบ ก็จะทำให้ประชาชนทุกข์หนักและเกิดผลเสียมากกว่า ตอนนี้อะไรจะเกิดก็ให้เกิดเพราะรู้สึกผิดหวังกับการเมืองที่คิดว่าหลังเลือกตั้งจะดีขึ้นแต่กลับแย่ลง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend