ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

ดีเดย์ 29 ต.ค. "กมธ.ตามงานปฏิรูป ส.ว." เริ่มประชุม พร้อมฟังทุกประเด็นเพื่อตามงาน

60 9
ดีเดย์ 29 ต.ค. กมธ.ตามงานปฏิรูป ส.ว. เริ่มประชุม พร้อมฟังทุกประเด็นเพื่อตามงาน

ดีเดย์ 29 ต.ค. "กมธ.ตามงานปฏิรูป ส.ว." เริ่มประชุม พร้อมฟังทุกประเด็นเพื่อตามงาน "สิงห์ศึก" บอกเตรียมตามปฏิรูปตำรวจ-ศึกษา ที่รธน.ขีดเงื่อนไขด้านเวลาให้ทำแล้วเสร็จ 2 ปี

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา กล่าวว่าวันที่ 29 ตุลาคม กมธ.ฯ ติดตามการปฏิรูป วุฒิสภา จะนัดประชุมนัดแรกหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาได้แต่งตั้งกมธ. ชุดดังกล่าว ทั้งนี้มีวาระที่จะพิจารณาถึงกรอบการทำงานและแนวทางการติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปรวมถึงการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ กมธ.ฯมีข้อมูลเบื้องต้นจากการรับฟังรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ถึงแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา ส่วนประเด็นที่มีข้อเรียกร้องจากฝ่ายการเมือง เช่น การเสนอแนะให้เร่งรัดการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) เกิดขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด นั้น ตนจะรับเรื่องไว้พิจารณาในที่ประชุมต่อไป

พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวด้วยว่าส่วนแนวทางการปฏิรูปประเทศที่รัฐธรรมนูญกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ เช่น การปฏิรูปด้านการศึกษา, การปฏิรูปตำรวจ นั้น กมธ.ฯ จะหารือเพื่อติดตามการทำงานของรัฐบาลต่อไป และหากว่าประเด็นใดที่ไม่ได้ทำ กมธ.ฯ พร้อมมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เร่งดำเนินการตามกรอบเวลา อย่างไรก็ตามตนทราบว่าวันที่ 28 ตุลาคมนี้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตรียมประชุมเพื่อทบทวนแผนการปฏิรูปและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในบางประเด็นด้วย ดังนั้นกมธ.ฯ จะรับฟังข้อมูลและกำหนดเป็นแนวทางการทำงานต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรัฐธรรมนูญ ได้ให้อำนาจ ส.ว. ในการทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิรูป ทั้งนี้ในหมวดว่าด้วยการปฏิรูป ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิรูปใน 2 ด้านที่สำคัญ คือ ด้านกระบวนการยุติธรรม ที่กำหนดให้ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงมีความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง โยกย้ายตามระบบคุณธรรม โดยกำหนดให้รัฐบาลตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 คณะ เพื่อปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ คือ วันที่ 6 เมษายน 2560 ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ...และร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.... ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการกฤษฎีกา เป็นประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าขณะที่การปฏิรูปด้านการศึกษา รัฐธรรมนูญ มาตรา 261 กำหนดให้มีคณะกรรมการอิสระซึ่ง ครม.แต่งตั้ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย โดยกำหนดให้ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการอิสระถูกแต่งตั้ง ทั้งนี้ ครม. ลงนามตั้งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 มี นายจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน ทั้งนี้จะครบกำหนดการทำงานตามรัฐธรรมนูญกำหนดคือ ช่วงเดือนมิถุนายน 2562.


เรื่องโดย ขนิษฐา เทพจร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์