ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

โปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงดํารงตําแหน่ง นายกสภาสถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา

28.6K 274
โปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงดํารงตําแหน่ง นายกสภาสถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา

(๒๒ กันยายน ๒๕๖๒) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ใบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงดํารงตําแหน่ง นายกสภาสถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา ตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒


แฟ้มภาพ


แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย แฟ้มภาพ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend